Algemene voorwaarden

Annulatiekost
Aangezien wij gereserveerde velden op korte termijn niet meer kunnen verhuren en om gemaakte kosten deels te recupereren (verfkogels, personeel) vragen wij een annulatiekost. Een reservatie kan kosteloos geannuleerd worden ten minste 14 dagen voor de gereserveerde datum.

  • Wordt er binnen de 14 dagen geannuleerd bedraagt de kost 120€ (4 betalenden).
  • Wordt er binnen de 7 dagen geannuleerd bedraagt de kost 180€ (6 betalenden).
  • Wordt er binnen de 3 dagen geannuleerd bedraagt de kost 240€ (8 betalenden).
  • Komt er zonder te annuleren niemand opdagen bedraagt de kost 300€ (10 betalenden)

Veiligheid

De organisatie behoudt het recht om uit veiligheidsredenen op elk moment iemand te verbieden om deel te nemen aan de paintballactiviteit. (dronkenschap, ruzie, negeren van het huisreglement). Wanneer een activiteit niet kan doorgaan door uitzonderlijke weersomstandigheden (storm) wordt er een andere datum afgesproken.

Huisreglement
Elke deelnemer moet vooraf schriftelijk akkoord gaan met onderstaand huisreglement. Ongevallen ten gevolge van een inbreuk op dit reglement worden niet gedekt door onze ongevallenverzekering.

1) Het is verboden om binnen een straal van 5m te schieten naar vriend of vijand.
2) Er mag enkel op het speelveld geschoten worden. Nooit geweren in de safetyzone!
3) Maskers worden ten allen tijde opgehouden op het speelveld.
4) Eigen kogels mogen niet meegenomen worden.
5) Er wordt nooit over of rechtstreeks naar de netting geschoten.
6) Er wordt altijd onder de leiding van één of meerdere marshalls gespeeld.
7) Extra verfkogels worden altijd cash afgerekend de dag zelf (geen overschrijvingen).
8) RED-FOX Paintball is niet verantwoordelijk voor diefstal.
9) Bij dronkenschap wordt men uitgesloten en dit zonder enige terugbetaling.
10) Het is verboden te roken op het paintballterrein.
11) Respecteer de u afgeleverde uitrusting en de natuur.